شعر
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
پنجشنبه 7 خرداد 1394 :: نویسنده : مسعود ابراهیمی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 29 فروردین 1396 :: نویسنده : مسعود ابراهیمی
(دست تقدیر)

فتـــــادم دستِ تقـــــدیرنالــــه انداخت
دلــم باغــــم برایـم خانـــــه ای ساخت

کشیـــــدم رنـــــجِ دنیـــــــایِ فنــــــا را
رسیــــــدم خطِّ آخــــر غم به من تاخت

نگونســــاری بـــرین عبـــــدِ گنــــــهکار
فرامـــوشِ جهان گشتم جــــهان باخت

طریقِ عشــــق پیمــــــودم صبــــاحی
تاسّف دنیــــــا خوب وبـــــد رانشناخت

به پیــــــری پانهــــــادم(مسعود)اگـــو
بــــــاآتــــش این دلِ افتــــــاده رایاخت

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 9 بهمن 1395 :: نویسنده : مسعود ابراهیمی
توجّه:
دوستان عزیزلطفا پیامهایتان فارسی بنویسیدتابتوانم بخوانم وجواب بدهم
اینکه شرمندهءحضورتون نگردم.


البته:شهرستانهای:ماکو،شوط،چادران،چایپاره هم همین وضعیّت را دارند.


پلدشت شهرستانیست ازشهرهای آذربایجان غربی بازمستانی سردوتابستانی
بسبارگرم.هم مرزباآذربایجان شوروی چه الان بخــــــوداستقلال دارد وپایتختش
باکـــــواستّ .پلـــــدشت دارای گمرک، بازارچــــهءمرزی،وهمچــــنین بزرگترین
پایانهءمرزی ایران رادارد.برلب رودخانهءبزرگ ارس واقع شـده دارای دشتهـــای
حاصــــــلخیزووسیــعی است ازنظرکشاورزی غنیست به برکت رودارس وسـدّ
بارون شهرستان ماکو وهندوانه دشت شیبلووزنگنه شهرت جـهانی داردبســــا
جای تأسّف بااین همه پتانسیاهای موجــــود فقـــر حیات مردم منطقــه رامختل
نمـود.دیدگاه  حقیر:دولتمردان ،ریاست جمهـــــــوری ،ومجلس فکــــــری برای
اهـــــالی این منطقه بکنندچه ازنظرمعیشتی درتنگنـــــاقراردارند.زیادی مــردم
 کولرگازی دارند به خاطر هزینـــهءبالای مصرف برق نمیتوانند خوب استفــــاده
بکنند،گازهم همینطور.ووووووووو.....ووووو

(مریدرهبریم)
مرزبانیم،درایجا صفر مرزی
مسلمانیم،دراین جا صفر مرزی

ازپلدشت میگویم درخاک ایران
مریدانیم،دراین جا صفر مرزی

زمستانی داریم درحدّ سیبری
محبّانیم،دراین جا صفر مرزی

تابستانش چوگرمای خوزستان
حبیبانیم،دراین جا صفر مرزی

گدایانی داریم برنان محتاج
گدایانیم،دراین جا صفر مرزی

به یارانه زیادی چشم دوختیم
ودودانیم،دراین جاصفر مرزی

چه فکری کرده اید برحال ماها
غلامانیم،دراین جاصفر مرزی

زبرق و گاز برخوردارکردید
چوسلطانیم،دراین جا صفرمرزی

پرداخت پول قبضش را نداریم
پریشانیم،دراین جا صفر مرزی

(مسعود)گوآه درسینه نداریم
دلیرانیم،دراین جا صفر مرزی

به داد مارسید از نا نیفتیم
مخلصانیم،دراین جا صفر مرزی

زدشمن باک نداریم باتب عشق
عاشقانیم،دراین جا صفر مرزی

به هرحال ما مرید رهبر هستیم
نگهبانیم،دراین جا صفر مرزی

برقرآن وبردین وخاک ایران
سربازانیم،دراین جا صفر مرزی

حاج مسعودابراهیمی(95/11/09)

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 24 آذر 1395 :: نویسنده : مسعود ابراهیمی((شاداب بُـــــدَم))

غمگــــــین ترازآنــــــم که توگفتــــــی به منِ زار

آتش فـــــــراگیر حیاتــــــم گشتــــه شده نــــــار


بی بـــــــاده شــــدم مست درآن دورِجــــــوانی

پیری فغـــــــانم کرده کنــون گشتــه ام بیــــــزار


ازخـــــــویشتن اراین جـــــــهان فتنـــــــه برانگیز

خــون گریه نمـــــودم همه عمــــــربادل پربــــــار


شـــــاداب بُــــــــدَم زنده دل درپــــــــای مـــرادم

بربــــــادتمسخـرگرفت دنیـــــــاشده ام خــــــوار


(مسعود)چه هنـــــربرتونوشتی غــــــزل عشق

گـــــــورازحیات برهرآن عــــاشق دلش بیمــــــار

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 8 آذر 1395 :: نویسنده : مسعود ابراهیمی
(پیکِ سحر)
من ازآن بیـــــــم ندارم که مــــــــرا زارکنــــــی

ترس ازکبـــــــرتودارم که مـــــــراخوارکنــــــی


نــــــارم ونــاروجــــــود باتب بیمــــــاری عشق

ازاین بدترچــــــه شوددرحــــیات بیمارکنــــــی


بهــــــاروعمـــــرمفیــــــــدم به فنــــــارفت چرا؟

بیهـــــــوده این دل بیمــــــــــارمن آزارکنــــــی


منــــــم آزادهءدهر(مسعود)ا گــــــوپیک سحر

برای همسفـــــــران،ظلـــــم که بیزارکنــــــی


ازخــــــودوازدگران پــــــای مرادم ســــــوختم

چه جـــــفابرمن دلباختــــــه نگونسارکنــــــی


خوشــــــم ازآن که نشینــــــی برم باروح بلند

نازبرمن فروشی خــــــــویش پرستارکنــــــی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 8 آذر 1395 :: نویسنده : مسعود ابراهیمی
(وصــــال ووصلِ بالینی)

نترس ای لالـــــهءاطهرمن هم چــــون توگرفتـــــارم

اسیـــــــردست تقدیــــــــربادل پرمهـــــرو پربــــــارم


فراراه حقیقت گــــــام برداشتــــــم نشـــــدقسمت

وصــــــال ووصل بالینـــــــی شب وروزناردرنــــــارم


بحال خویشتن ســــــوزم چوشمع محـــفل عشّاق

پریشان حـــال وافســـــرده بحق سوگندبیمــــــارم


بُــــــدی پروانه درکانون عشق وعـــــــاشقی بیباک

پــــــرانداختی برای وصل بیـــائی روزی دیــــــدارم


فلک بال وپرت بشکست چه غوغــــــائی بپامحشر

نشستی پای تقدیرت غمی غمخواره غمخـــــوارم


سپردم عمری طولانی سپردی چاره جزاین نیست

شویــم تسلیم خاک ســـردسیه گردید روزگـــــارم


شباهنگ وجودم عشق میخواند(مسعود)اگـــوراز

طلیعـــــــه درحیاتـــــم بودحــــــیاتت بودتیمـــــارم


برآن روح بلنــــــدتو صبـــــــاحی چنــــــــدمهمانیم

دودیـــــده ترچنــــان ابرسیاه ازچشم می بــــــارم

(95/9/8)

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 9 آبان 1395 :: نویسنده : مسعود ابراهیمی
(ســــــوری بیرقوش)

سوری بیرقــوش اوچابیلمیرقاناتیندان یارالــــــی

وئریب الـــــدن حیاتین رنگینی ئوزدن سارالــــــی


تاوانی قالمی ییب ایللردی کی هیجرانـــدایاشیر

تاپابیلمیــــــریــارینی یاردئیـــــــیریاردان آرالــــــی


ائییــب گـــــردن فلکین قهرینــــــه اوباختـــی قارا

آغاریب ساچــــلاری هیجرانداهمیشه دارالــــــی


اینــــــانیروصله گئلئن گونلرینـــــــه یارگئلــه جئک

صیدائده صیّــــــــادآمانسیــزاوپریشان مارالــــــی


نه قدرهیجـــره دوزه(مسعود)ا قــــــددن پوکولوب

گئیمی ییب عشق دونوائینی همیشه قارالــــــی


اوخومــــــارگوزلری هرآن سوزولـورعشقه ساری

عشق دونیاسی اونون گراونواوندان سورالــــــی


سورمــــــادیم حالینی احوالیــــــنی یاندی اوزونه

بوغولـــــــدوغم کئدره عهدیلـــــه ایلقارقیرالــــــینوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 9 آبان 1395 :: نویسنده : مسعود ابراهیمی
(گلشن راز)

(هرچــــــه زنی بزن مزن ضربـــــــه به روزگارِمن)

ضـــــــربه زیادخـــورده ام بیشتــــــرازاین نزارِ من


بارِگنـــــــاه بخودمگیـــــرخویشتن آبخـــــــویشتن

خویشم وخویشتن شناس خدشه مزن به کارمن


شرحِ وجودم همه عشق چشم به راه دوختـه ام

گریـــــــهءوصل واشتیـــــــــاق تارســـدآن نگارِمن


ریشه دوانـــــــده دررگم شــــورِحیات وزنــــــدگی

نالــم همی درشب وروز غم شده است سوارمن


تیـــرِجــــــفانشست دلم دل سپــــــــردم بردلِ او

عرش رسیــــــده است بگـــو(مسعود)اآه وزارِمن


میبــــــرم برخاکِ سیاه نالــــــــهءدل رازنهـــــــــان

گلــــــــشن رازمیشودبعدِمــــــــــرگم مــــــزارِ من


خاکـــــــم وازخاکِ سیاه منــــزلِ آخرم همــــــــان

افتخـــــــاراست برمنِ پیرخاکِ سیــــــــاه وقارِ من
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 9 آبان 1395 :: نویسنده : مسعود ابراهیمی
((دلِ ویرانـــــــهءمن))

دلمــــم ازآنِ کسی شدکه شدکه دیوانــــــهءمن

ســـــــوزدهرآن به تَبَــــــــــع ازدلِ ویرانــــــهءمن


چه بهــــــــاری که گذشت باغـــــــمِ واندوهِ فراق

سوختــــــم و سوخت زدل آن دُرودُردانــــــهءمن


هنرِ عشق درســــوختن که سوختیــــــم بادلِ پُر

داستــــــــان عشق ما گـــــردید افسانــــــهءمن


عمـــــــردادیم به هــــدر باتب وتاب ســــــوزِنهان

شمـــــــع وارذوب شدم ذوب شـدپروانــــــهءمن


طـــوافِ کعبـــــــهءدل(مسعود)ا گورازِحیـــــــات

گریــــــه کردم شب وروز گریه کردحنّانـــــــهءمن

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


(تفسیرعشق....طنزولی هضم درحقیقت)

عشق ازاوّل هـــــوس،براین حقیــــــربیگانــــــه است
رفتم تاپـــــــای وصال،دیــــدم همه افسانــــــه است

شمــع وارسوختـــــــم زدل،دل را سپــــــردم بردلش
هرکه خویشتن باخت درین،میــدان اودیوانــــــه است

شـــادبودم شادمـــــــان،مســــــــروردروادیِّ عشق
حـــــال چون دیوانــــــگان،این دل چراویرانــــــه است

طنـــزبودای عـــــاشقان،بی پرده میگـــــــویم سخن
عشق خــــــالص روشنی،برخانه وکاشانــــــه است

خــــــویشتن لمسش نمــــودم،(مسعود)اگودرحیات
هرکس ازجانش گدشت،اوسان ملک پروانــــــه است

عاشقانـــــــه گفتـــــــم این،ابیــــــــات درپای مـــراد
من مریــــــــدم بی ریا،اوعــــــاشق جانانــــــه است

غم جهـــان غمخانه میبینــــــم ســــــــراپــــــا قفس
تابه پــــــــای مرگ این زنـــدان غم شاهانــــــه است

باوجـــــــودهمســــری دلباختــــــــه درکوی وفــــــا
هرکه ازدست زنـــش جامی گرفت مستانــــــه است

                                نوشته شده درتاریخ(95/8/7)

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 17 مهر 1395 :: نویسنده : مسعود ابراهیمی
(کابوس غم)
این چه حالیست برمن شوریده سر

دربیابان ستم

نازکشیدم سالها سال باغرور

تازه فهمیدم

صدافسوس عمردادم برهدر

خویشتن باختم درین دوران پیری رنج روز

فاصله انداخته بین من وَمنها این چه سود

برجهانی برجهان

غافل ازدلهای خویشتن گشته ایم

دادیم ازدست عاطفه

مهربان بودیم ولی گم کرده ایم

درخیال میپرورانیم کینه(مسعود)گوستم

برهرکه انسان نام او

غرق درکابوس غم آوخ که بدبخت گشته ایم
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 31 مرداد 1395 :: نویسنده : مسعود ابراهیمی
((مستِ نگار))
آجــــــی گونلرســـــــاویرام ائللرهــــــاوار
حیاتین ســـــــون چاغینی چوخ بیقــــــرار

زارینــــجی ائلدــــــه گئزن چاغ آغلیــــرام
اوزومه قــــــالمی ییب منــــده اختیــــــار

ووجــــــودوم شمع واریانـــدی حـــــیاتی
سارسیتدی جیسمیمی غملی روزگـــــار

غمی غملــــــه یالادیم ایجیمــــــه سین
عائلـــــــه م فخرحیاتیمــــــــدی قــــــرار

تاپمـــــــادیم حورمئت چنــــــدان جاهانی
یاخـدیلارجـــــــاندان اولموشــــــام آه وزار

آتـــــــانین بورجودوخدمت ائلـــــــه سین
بالایا گئــــــرک نئـــــــدیرائتسین نــــــزار

دوشمــــــویئن بودرده بیلمئــــــزغمینی
غمی داغ داش اریــــــدرای هوشیــــــار

اوزومـــــــدن دئدیم دوستلارآییغ دوشون
کیمسه یه یوخ بودونیـــــــــاذا اعتبــــــار

آرواداوشاق یادقوهوم فرق ائلـــــــه مئز
هامیسی کئی سوت امیب یوخدوفــــرار

(مسعود)آهنگ وجــــــودونــــــدادی غم
قـورتولمازسان اولماسان مست نــــــگار

عاشق ومعشـــــــوق اوزوخلقی سئون
سئویب سن سئومه لی سن تابه مـزار

اونــــــاتاپشیرجانــــی جانــــــانین اودور
یئـــــــروئـرررحمتینـــــــده شوربهــــــار
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 14 مرداد 1395 :: نویسنده : مسعود ابراهیمی
((فراموشم نمودی زار))

فراموشم نه ای،ای دوست،فراموشم نمودی زار
درآخــــــربی محاباگفتی توهستی فرامـــوشکار

خلف گویـــم نه ای ای ناخلف حالم نپرسیــــــدی
صبـــــاحی چندرادربستـــــرمرگ بــــــودم وبیمار

نـــــدارم باک ازمردن گرفتـــــــاری فغـــــان کرده
محبّ اهـــــل دل هستـــــــم ندادم برکسـی آزار

طواف کعبــــــهءدل گویمت پروانــــه وارسوختی
درین دنیــــــای افسونگرفکنــــدی خویشتن برنار

برابرسوختیم(مسعود)گـــــوبرای همدگرتقـــدیر
ندادفرصت برای وصل شـــــدیم اززنــــدگی بیزار

نگونساری جهانیست نامـــروّت سایه گستــــرده
نمانــــــده جای هیچ تردیدنبایدفاش کــــرداسرار

به پایان پانهـــــادیم عمـــرماافسانــــــه شدازدم
طـــــریق عشق پیمـــودیم نشداین حکمت دادار

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوستان عزیزم وبلاگ قبلی یم هم فعّال است لطفاسربزنید:
(ebrahimiy.blogfa.com)

(اوشاقااینانمایین)

(یازدیقیم بوشعرتجربه مدن آسیلی تک اوزومه عایداولان دئییل جهانی فیکیرلئشمیشم)

اوشاقـــــــااینانمایین اینانــــــــدیم میندی قیرآتــــــی
دانیشدیردیم دینمه دی حیوان تکی،قیردی چاتــــــی

محبّت برابـــــــری اشـــــــاره بارمــــــاق اوینـــــاتدی
اوستومـــــه باخ حیــــــــایادوندردی زهـره حیاتــــــی

اوشاقیــن یاخچیسی وارپیسیندن آللاه قــــــوروسون
گورمـــــــوشم الامانــــــــداآسمانین یئـدّی قاتــــــی

اتنن دیرنــــــاق آراسی نی له مه لی دوزمه لی ییک
دوزدوم اوزون ایللــــــری یوخـــــــدوحیاتین ثباتــــــی

باش قوشام آنلامـــــــازانادانـینـــــــاراست گئله جئک
غــــــافل اولماق نه گئرک هر ایشین وارمکافاتــــــی

بوغــــــداائکسئخ گووه رربوغدایئرینــــــــده سوزویوخ
آرپـــــــاائکسئخ گووه ررآرپــــــــااولمــــــویاآفاتــــــی

قهــــــره راست گئلمی یه ارطبیعتین ترســــــه ئوزو
بیـــــــــترتیــــــــکان چوللاری آغلادارآللاه بدذاتــــــی

آغــــــــلادان آغلی یاجـــاق فاصلـــــــهءمرگ وحیات
امکان تاپمــــــازاوچماغاسیندیـــــرارتانری قاناتــــــی

یئــــره دوشئن بیله جئک ظولمونوگوردوم نئچه سی
ئــــــوزواوسته یالــــــواریرآللاهاعفـــــــوطالباتــــــیاوزومه عایــــــداولان سوزدئیــــــــیل دوستلاراینانین
ایستـــه دیم آگاه ائـــــــدم یئرئوزونـــــــوکائناتــــــی

اوزومــــــوزدن صاحیبلیق ائتمه لی ییک(مسعود)اده
بودورطرزیاشامــــــاق یوخساتاپــــمانیک نجاتــــــی

ائله زنجیـــــــره چئـــــــکیب قهـــــــــرفلک آه وزارام
گئجه گوندوزگوزلــــــورم تئــزگئلسین روزمماتــــــی

جــــــاوانلارایجیمــــــه سین اونلاراداوارقــــــوجالیق
گوره جئکلرمن گـــــــورن گونلری بــــدخاطراتــــــی

بیله جئکلرنه دئــــــدیم عومورومـــــــون آخرباهاری
تمکینـــه ائیله شیب حقـــــــدن آلاجاقلارباراتــــــی


(فرزندان تشنهءمهرپدرهست)
(به این معناوالدین هم خوب وبددارند)
زاولادگفتــــــــم امّـــــــاازپــــدرنــــه      زمهــــــردختــــــرخـودازپســـرنــــه
هــــــرآن بروالـــــدین ورزنـــد محبّت      فروشنــــــدانــــــازامّـــااین قدرنــــه
به تحقیــــــرفرزنــــــدانش نشینــــد      بزرگم گویدشک نیست بی هنرنــــه
اگرفرزنــــــــدبدداریـــــــم ونااهـــــل      زبدبـــــــدترپــــــــدرداریـــــم نرنــــه
تفاهـــــــم لازمــــــست دربین آنهــا      حریم خویش شناسنــــدبی اثرنــــه
طـــــــواف کعبـــــهءدل(مسعود)اگو      شناسیـــم خویشتن باشورسرنــــه
فرزنــــــدان تشنهءمهرپــــــدرهست      سپـــاریم دل به هم بی بال وپرنــــه
چه رفتـــــــارنکــــــودرپـــــای تقدیر      بــرای خانـــــــواده بی ثمــــــرنــــه


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


((عشقِ زیبائی))
زن ومــــردعقــــدبستندمهربانــــی     سپارنـــــدعمرباهـــــم زندگانــــی

نبایدخـــــویشتن بازنـــــددرین دیـر      چراچه زودگــــذرهست عمرآنــــی
مهمّ آن:قــــــدرهمدیگــــــربداننــد      جهان بااین همه زیبــــائی فانــــی
نشیننـــــــدبرغــــمِ هـــم روزگاران      سرودِعشق خـــــوانندآسمانــــی
صبـــاحی جندمهماننــــددرین سـو      نبایـــــددادهـــــدراین میـهمانــــی
دگــــــــرباره نیایـــــد(مسعود)اگـو      ببینیـــــم عشق زیبـائی جوانــــی
به پیری میرویم تقـدیرجزاین نیست      همــــه دراین مسیـرکلِّ جهانــــی
من آن پیــــرمریــــــدم بادل وجــان      سپـــــــردم دل به دلبـردلبرانــــی


((ارآرواددولانین قول بویون دوستلار))
ارآروادبیــــــربیـــــــــرینـــــه یانمالیــــــدی
حقیـــــــقت ائیـــــــری دوزوقانمالیــــــدی

میـــــــدان وئــرمی یـــــــه لرآراقــــــــاتانا
یئــــــری گئلسه قوهومــــودانمالیــــــدی

بیرقوهــــــوم کی ایسته می یـه چیراغی
قوهومـــــــونون یانـــــــاداغلانمالیــــــدی

قارداش اولسون قوهوم یاداکی بیردوست
نفاق قاتـــــــانی دوشمن سانمالیــــــدی

احترام قویمـــــــالی ییـــخ یادقوهــــــوما
اوره کــــــــدن محبّـــــــت یارانمالیــــــدی

قیافـــــــه نین گورکئمینــــــه باخمی یاق
حقّـــی بیلئن حقــــــدن آسلانمالیــــــدی

صــــــاف انسانین اوره یینـــــــدن آسیلی
ئوزئـــــوزدن گوزگــــوزدن اوتانمالیــــــدی

اوتانمی یان چــــــــوخ واردی آرامیــــــزدا
انسانیــــــن خطاســـــی اینانمالیــــــدی

نی یه کی خـــام سوت امیب امیشدیریب
حورمت قویــــان حورمت قازانمالیــــــدی

عـــــارف اوکی انسانـــــــدی انسان تانی
حورمئت ائله بیرگـــــــون اویانمالیــــــدی

قانمـــــــازائوزوئرمه گوزونــــــــدن اوخلار
بیلمئـــــــزآداملیقــــــی قادانمالیــــــدی

غــم کئــــــدره کفـــــــآرهءگــــــــوناهی
اوزقانینــــــــادهـــــــری بویانمالیــــــدی

کیم اولوراولسون قوهوم یــــادقارداشین
غــــم یارادان غملـــــــه دالانمالیــــــدی

اولاداهئچ گوونمــــــه کی مال ایــــــزلیر
سن سالان کوزایچــره گیزلانمالیــــــدی

یاخچیسیناجان قوربـــــان ده مـــال داوار
پیسینـــــــــــی آت اودااودلانمالیــــــدی

درده دئیمئـــــــزاوزونـــــــواودلارسنــی
باخمـــــــــاسلام وئریرقویلانمالیــــــدی

سون باهــــــارین سونونداباشادوشدوم
(مسعود)اده بوســــــوزاوزانمالیــــــدی

آروادین آجیســـــی کیشی یـــه شیرین
حیــــــــاتین داددوزودورلانمــــالیــــــدی

کیشی نیــــــن آجیســــی آرواداشیرین
دردینــــــه قاتلانیـــــــرقاتلانمالیــــــدی

حیات بیرکورپـــــــودوگئلین ییخــمی یاخ
هــــرکس بوکورپــــــونوآتلانمـالیــــــدی

دئـــــــدی قودویــــــلاییخیلارائـــولریمیز
اودایــــــــارادان اودلادارانمـــــالیــــــدی

کــــوزیالی یاکوزایچینــــــده کــــــوزاوزو
یالی یاجــــــاق بیلسین یالانمالیــــــدی

حق تانی یان حقـــــــدن آلارالهــــــامی
حق سئسلی ییب حقّه دایانمالیــــــدی

دایانــــــــدیخ اوزون ایللرآلدیخ الهـــــــام
شادیاشادیق حقــــداریاشانمالیــــــدی

دولانیـــــن دوستلارشادمـــــــان ارآرواد
قول بویون دونیـــــانی دولانمالیــــــدی

ارآروادین آراسینــــــدان سئس کیخـــار
چاشنیـــدی حیـــــــاتاقاوزانمالیــــــدی

اوجـــالتمی یاخ سئسی یاتیرتمالی ییخ
عومــــورساویرعاصی داننانمالیــــــدی

حیاتیـــــــن دادینی کیخــــــاداخ نی یه
گئـــــدیرالیمیــــــزدن دادلانمالیــــــدی

تفاهــــــومسوزعائلــــه تئـــــــزداغیلار
آرواداردن یولــــــــوبوشـــانمالیــــــدی

هرکس گئتسین اوزیولــوناقــــــارانلیق
اوشاقـــــــلاراحیــــــات آرانمالیــــــدی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


(زانسان دل بریدم)
زخویشتن خویش بیزارم زهمــــــزاد      زفــــــــرزندبیشتـــــرازکـــــــلّ اولاد
زهمســـــــرباچنان مهـــــــرسمائی      زانسان دل بریـــــــدم دادوبیـــــــداد
گنهـــــکاربنــــــده ام دروادی عشق      سپــــــردم دل به او،اوکردامــــــداد
طریق عشق پیمــــــــایم درین سو       فتــادم دست تقدیردادم عمربــــــاد
ولی بااین همه سعــی ام برین شد       دل ویرانـــــــه ای رایادکنم شــــــاد
طلب دارم زحــــــق آرزوی دیــــرین       کندازقیــــــددنیــــــــای غــــــم آزاد
نگاه آسمـــــــانی(مسعود)اگـــــــو       ندیـــــدم درجهــان جزرنج،فریــــــاد

(توپراقدان اولان......)
توپراقدان اولان توپراقاقئیــــــترمه لی جسمــــــی
توپراق اَوَلی همده کی توپراقدی سون اسمــــــی

پروازینــــــادئیمئزاوچـــــــاسان(مسعود)ابئش گون
اوچ اوونه یئمکدن قابـــــــــاق تکرارائله بِسمــــــی

یوخــــــدورفرارین گربوتون دونیــــــاسنین اولسون
شاهلاردئییشیب دونیـاسینی دونیانین رسمــــــی

هرکس اسیـــــــروبند هیاهـــــــوی جاهــــــــاندی
یوخـــــدوربشره سینــــــدیراامکان بوطلِسمــــــی

سیندیرمادی فرعـــــــون زامانینــــــــدااودادوشدو
یانــــدیردی جهنّــــــم اودوکفّـــــــارهءخصمــــــی

کیــــــن ساخلادی کینه هره نی بیرجـــوره دویدو
ویردی فلکین قهـــری بودورفرعونون قِسمــــــی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : مسعود ابراهیمی
پیوندها
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic